Χορηγοί Υποτροφιών 2017

  novartis logo

Χορηγοί Υποτροφιών 2016

  novartis logo Pfizer

Χορηγοί Υποτροφιών 2015

roche astrazeneca novartis oncology

Χορηγοί Υποτροφιών 2014

roche novartis oncology msd pfizer oncology amgen oncology genesis pharma gsk oncology pierre fabre sanofi

Χορηγοί Υποτροφιών 2013

amgen oncology msd rochenovartis oncology  pfizer oncology gsk oncology sanofi  genesis pharma enorasis

Χορηγοί Υποτροφιών 2012

amgen oncology enorasis roche novartis oncologybayer genesis pharma gsk oncology pfizer oncologypierre fabre sanofi

Χορηγοί Υποτροφιών 2011

genesis pharma enorasis roche novartis oncologyabbott amgen oncology bayer gsk oncology pfizer oncologypierre fabre sanofi

Χορηγοί Υποτροφιών 2010

amgen oncology enorasis novartis oncology astrazeneca bayer gsk oncology pfizer oncology pierre fabre sanofi

Χορηγοί Υποτροφιών 2009

genesis pharma amgen oncology novartis oncology