Η Δρ. Σοφία Αγγελάκη είναι Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και εργάζεται ως Παθολόγος-Ογκολόγος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). Με πτυχίο Ιατρικής και Διδακτορική Διατριβή από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκλήρωσε την ειδικότητά της στην Παθολογική-Ογκολογία το 2005 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πραγματοποίησε επίσης μεταδιδακτορικές σπουδές στο MD Anderson Cancer Center, στο τμήμα Thoracic Head and Neck Medical Oncology, Houston, TX, USA. Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο, με ιδιαίτερη εστίαση στον καρκίνο του πνεύμονα και την προώθηση και υιοθέτηση της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πράξη. Στον τομέα της κλινικής έρευνας έχει συμμετάσχει ως κύρια ερευνήτρια ή συν-ερευνήτρια στην διεξαγωγή πολλών διεθνών και εθνικών πολυκεντρικών κλινικών μελετών. Είναι κύρια ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα να εστιάζονται στην μεταφραστική έρευνα στον καρκίνο, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της υγρής βιοψίας στην ανάδειξη νέων βιοδεικτών και την μελέτη των μηχανισμών της μετάστασης.  Παράλληλα ανέπτυξε και διατηρεί ερευνητικές συνεργασίες με σημαντικά κέντρα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η Δρ. Αγγελάκη είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 150 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ιατρικά επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας, έχει παρουσιάσει περισσότερες από 300 εργασίες και έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια ή πρόεδρος τραπεζών σε πολλά ελληνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια. Είναι μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων (ASCO), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO) και της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου του Πνεύμονα (ΕΛ.Ε.ΚΑ.Π). Πέρα από το πολυετές διδακτικό της έργο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, διετέλεσε διευθύντρια του 6ου κύκλου Σπουδών και συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο) που διοργανώνεται από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Διετέλεσε Γενική γραμματέας του ΔΣ της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), από το 2017-2021 και είναι σήμερα Γενική Γραμματέας της ΕΛ.Ε.ΚΑ.Π και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ-HeSMO).