Καταστατικό ΕΟΠΕΕνημερωθείτε για το καταστατικό της εταιρίας, κατεβάζοντας το συνημμένο αρχείο από το τέλος της σελίδας.

Διαφορετικά μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διάφορες ενότητες του καταστατικού από το μενού στα αριστερά.