ΕΑΚΟΗ Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), έχοντας ως σκοπό την προώθηση του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής Ογκολογίας στην Ελλάδα έχει εισάγει το θεσμό της «Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας» (Ε.ΑΚ.Ο./Ε.Ο.Π.Ε.). Η Ε.ΑΚ.Ο. συνιστά θεμελιώδη και ουσιαστικό αρωγό της πανεπιστημιακής και κλινικής/ πρακτικής εκπαίδευσης των νέων ειδικευόμενων ιατρών στην Ογκολογία, ώστε οι γνώσεις τους να είναι εναρμονισμένες με τις επιστημονικές προόδους και επικαιροποιημένες στα διαρκώς εξελισσόμενα δεδομένα της Κλινικής Ογκολογίας στη χώρα μας και το εξωτερικό.

Στις 20/12/2006 η Ε.Ο.Π.Ε. κατέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης Δήλωση Ημεδαπού Σήματος, για την κατοχύρωση της Επωνυμίας «Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας». Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων συνεδρίασε στις 6 Ιουνίου 2007 και έκανε δεκτό το σήμα με αριθμό 189023 «Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας» και έγχρωμη απεικόνιση εμβλήματος (πράσινος κάκτος με κόκκινο λουλούδι).

Κάθε Κύκλος Σπουδών της Ε.ΑΚ.Ο. διαρκεί δύο (2) χρόνια και κατανέμεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά σεμινάρια ανά έτος. Κατά τη διάρκεια έκαστου εκπαιδευτικού σεμιναρίου οι σπουδαστές απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και χορηγείται πιστοποιητικό συμμετοχής και επίδοσης σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 100% των διδακτικών ωρών του σεμιναρίου. Με την ολοκλήρωση ενός πλήρους Κύκλου Σπουδών, χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχίας/ τίτλος σπουδών, έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή στις Τελικές Εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.ΑΚ.Ο. εδώ.