Ενημέρωση από τη Shire σχετικά με τη σχέση του Xagrid με καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση.

Διαβάστε την ενημέρωση εδώ.