Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης "Θεραπευτική άσκηση και Καρκίνος¨, διάρκειας 7 μηνών με λήξη υποβολής αιτήσεων έως τις 20/02/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε τον εξής διαδικτυακό τόπο .