'Εχει ξεκινήσει η υποβολή υποψηφίων για συμμετοχή στο Masterclass με τίτλο: "10th Arab and Southern European Countries Masterclass in Clinical Oncology" του  European School of Oncology , το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12 και 13 Mαρτίου 2022. Η δήλωση συμμετοχής στο Masterclass λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2022 και απευθύνεται σε νέους Ογκολόγους μέχρι 40 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και για την αίτησή σας στο masterclass πατήστε εδώ .