Οι αιτήσεις για υποτροφίες για το 2023 της Ευρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας (ESO) για εκπαίδευση από 3- 6 μήνες σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς είναι ενεργές. Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την υποβολή των ενδιαφερόμενων μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eso.net/en/what-we-do/clinical-training-centres/fellowship-programme-doctors/1-5042-1-