Με το παρόν, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και Γενική Συνέλευση Τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Ε.


Η Τακτική Γενική Συνέλευση και Γενική Συνέλευση Τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 30 Απριλίου 2022, 14:15-17:30, στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ξενοδοχείου Makedonia Palace (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 546 40).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας των  2/3 των τακτικών μελών, η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση Τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί με τη δυνατότητα είτε φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως συμμετοχής το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 στο ίδιο μέρος (Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ξενοδοχείου  Makedonia Palace (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 546 40) και κατά το χρονικό διάστημα από 14:15 έως 17:30, κατά τη διάρκεια του 6ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας με θέμα Ογκολογία 2022 «Πιο γρήγορα, Πιο ψηλά, Πιο δυνατά» (https://www.eso2022.gr/).
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά, ταμειακά τακτοποημένα μέλη της Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Ε.
  2. ΘΕΜΑΤΑ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Ε.
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (συμπλήρωση και αποστολή μόνο σε περίπτωση διαδικτυακής συμμετοχής)

 Η παρουσία σας είναι εξαιρετικά σημαντική και απαραίτητη.