Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (πρώην Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" (ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισμού 2587/3-7- 2018 τ.Β’), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ογκολογίας και η προετοιμασία των αποφοίτων του για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή/και στελέχωση ερευνητικών υποδομών και Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών (φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών κ.α.) και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 2 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα, στην Ιατρική Σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα (17.30-21.30) και το Σάββατο (10.00-16.00).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ