Το ΠΜΣ "Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα'' δέχεται νέες αιτήσεις, υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών,

για τον επόμενο κύκλο σπουδών απο 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου (έναρξη μαθημάτων Φεβρουάριος 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις  ακολουθήστε το σύνδεσμο