Διαβάστε την επιστολή από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Γενετικής εδώ.