Διαβάστε την επιστολή από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής σχετικά με με τη Γνώμη «Σύγκρουση Συμφερόντων στη Βιοιατρική Έρευνα» που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 εδώ.