Χρήσιμες πληροφορίες για την μείωση των προβλημάτων που σχετίζονται με το έντερο

Μία παρενέργεια της θεραπείας του καρκίνου περιλαμβάνει προβλήματα που ανακύπτουν με την λειτουργία των εντέρων. Μία κοινή κατάσταση των εντέρων που επηρεάζει το 50% έως 78% των καρκινοπαθών ασθενών είναι η δυσκοιλιότητα

Δυσκοιλιότητα είναι η σποραδικότητα ή δυσκολία που αφορά στην αφόδευση, Η δυσκοιλιότητα στους ασθενείς με καρκίνο μπορεί να προέρχεται από τη θέση του όγκου, την θεραπεία του καρκίνου, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του πόνου, μία μείωση στην όρεξη ή μία αύξηση της ναυτίας με επακόλουθο την μειωμένη πρόσληψης τροφής.