Ορισμένες θεραπείες καρκίνου όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία δυνατόν να προκαλέσουν ερεθισμούς και πόνους τόσο στο λαιμό όσο και στο στόμα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με καρκίνο στο κεφάλι και στο λαιμό.

Χρήσιμες διατροφικές συμβουλές για την αντιμετώπιση ερεθισμών στο στόμα και στο λαιμό