Ε&Α: Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την γονιμότητα και τον καρκίνο

Θεραπείες που είναι τοξικές για τις γονάδες, όπως τα περισσότερα είδη της χημειοθεραπείας μπορεί να επηρεάσουν την γονιμότητά των ασθενών, θέμα το οποίο πολλοί ογκολόγοι δεν συζητούν με τους ασθενείς τους πριν ξεκινήσουν θεραπείες αυτού του είδους.
Θέματα που αφορούν την γονιμότητα συζητούνται με τους ασθενείς πριν την έναρξη θεραπείας;
Σε δύο πρόσφατες μελέτες, καταγράφηκε ότι μόνο 57% των ασθενών στο πρώτο δείγμα και 60% στο δεύτερο θυμήθηκαν ότι κάποιος στην ιατρική ομάδα τους συζήτησε την γονιμότητα σε σχέση με τον καρκίνο, αν και όλοι οι ερωτηθέντες ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί ως καρκινοπαθείς ήσαν κάτω των 40 ετών.