Ε&Α: Τι οφείλετε να γνωρίζετε σχετικά με τις κλινικές δοκιμές

Κλινικές δοκιμές σχεδιασμένες για καρκινοπαθείς ασθενείς περιλαμβάνουν την πλέον κατάλληλη φροντίδα ασθενών με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην ιατρική του καρκίνου.

Νέες θεραπείες που μελετώνται σε κλινικές δοκιμές δυνατόν να προσφέρουν ελπίδα εκεί όπου οι στάνταρ θεραπείες έχουν αποτύχει. Πειραματικές θεραπείες μερικές φορές μπορούν να παρατείνουν την επιβίωση ή να καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής για τους καρκινοπαθείς ασθενείς που στην περίπτωση αυτή η γνώση των γεγονότων και των παρουσιαζομένων κινδύνων είναι σημαντικό στοιχείο.