Το  νέο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  της ΕΟΠΕ με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy είναι γεγονός!

Η θεματολογία είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας. Συμβολικά και τιμώντας τη μήτρα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ΕΟΠΕ, την ΕΑΚΟ, το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11 στην Πλάκα). Με πολλή χαρά όλων μας, αποδέχθηκαν την πρόσκληση να είναι Διευθυντές Σπουδών ο κ. Χ. Ανδρεάδης και ο κ. Α. Αρδαβάνης.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας