Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει προκηρυχθεί το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 2 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα, στην Ιατρική Σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα (17.00-19.00) και το Σάββατο (10.00-16.00).

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι και τις 04/09/2019 (παράταση προθεσμίας υποβολής).

Για πληροφορίες σχετικά με τις ζητούμενες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ.