Σχετικά με την Προκήρυξη των Ερευνητικών Προγραμμάτων 2018 της ΕΟΠΕ, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα παρακάτω έγγραφα:

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 31 Αυγούστου 2018.