Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εξειδίκευσης στην Ογκολογία, αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 29/11/2018, την οικονομική ενίσχυση υποτροφιών εξωτερικού στην Κλινική ή Εργαστηριακή Ογκολογία για νέους ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στην Παθολογική Ογκολογία. Το ποσό κάθε υποτροφίας και ο τελικός αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των αιτουμένων υποτροφιών (από 3-12 μήνες εκάστη) σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΟΠΕ για τις υποτροφίες εξωτερικού εν γένει. 

Περισσότερα