Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες Εξωτερικού 2020 και τα Ερευνητκά Προγράμματα 2020.

Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020 και 19 Φεβρουαρίου 2020 αντίστοιχα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

www.hesmo.gr/el/υποτροφιεσ-και-ερευνητικα/υποτροφίες

www.hesmo.gr/el/υποτροφιεσ-και-ερευνητικα/ερευνητικά-προγράμματα