Οι σπάνιες μορφές καρκίνου είναι σπάνιες περιπτώσεις μιας κοινής ασθένειας. Επηρεάζουν έναν στους πέντε νέους ασθενείς με καρκίνο.

Αυτό εμπεριέχει πολλά από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των σπάνιων καρκίνων μεταξύ των σπάνιων ασθενειών, με τις οποίες μοιράζονται τα περισσότερα από τα θέματα που είναι τυπικά σπάνια.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, επισυνάπτεται το συνημμένο φυλλάδιο όπου παρουσιάζονται 10 κύριες συστάσεις της κοινής δράσης για τους σπάνιους καρκίνους, η οποία το 2016, παράλληλα με μια κοινή δράση για τις σπάνιες ασθένειες, αποφάσισε να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων καρκίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://jointactionrarecancers.eu/