Η εγγραφή ως μέλος της ΕΟΠΕ (άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας) μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά για Τακτικό Μέλος:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλος ειδικότητας Παθολόγου - Ογκολόγου
3. Δύο συστατικές επιστολές Τακτικών Μελών της ΕΟΠΕ

Προκειμένου να γίνετε επίσημα μέλος της ΕΟΠΕ θα πρέπει η αίτησή σας να εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΠΕ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, γίνεστε και χρήστης - μέλος στο website της ΕΟΠΕ.