Ενημερωθείτε για τα όσα ισχύουν σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αναφορικά με το σκοπό και τις δραστηριότητες της ΕΟΠΕ.

2019-2021 2021-2023
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ

 Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ
Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ
Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Α. ΜΠΟΥΤΗΣ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Ε. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ

Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ
Ν.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Α. ΜΠΟΥΤΗΣ
Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
Ε. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ     

2015-2017 2017-2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ

Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Ι. ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ
Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Ε. ΓΑΛΑΝΗ
Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ
Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Α. ΜΠΟΥΤΗΣ
  2011-2013   2013-2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ
Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ
Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ
Ι. ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
2007 - 2009 2009 - 2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ε. ΣΑΜΑΝΤΑΣ
Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Ν. ΜΑΛΑΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Ν. ΜΑΛΑΜΟΣ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ε. ΣΑΜΑΝΤΑΣ
2003 - 2005 2005 - 2007
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Ε. ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ
Α. ΜΠΑΜΙΑΣ
Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Ν. ΜΑΛΑΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ

Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ε. ΣΑΜΑΝΤΑΣ
Γ. ΣΑΜΕΛΗΣ (2005 - 2006)
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ (2006 - 2007)
Ε. ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ
Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ (2005 - 2006)
Χ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ (2006 - 2007)
1999 - 2001 2001 - 2003
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Γ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Κ.Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
(1999-2000)
Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
(2000-2001)
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ

Γ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Γ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Π. ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Λ. ΜΠΟΥΤΗΣ

 

1995 - 1997 1997 - 1999
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Κ.Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Δ. ΣΚΑΡΛΟΣ
Γ. ΡΗΓΑΤΟΣ
Γ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Ν. ΜΑΛΑΜΟΣ
Κ.Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
1991 - 1993 1993 - 1995
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Κ.Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Σ. ΤΣΟΥΣΗΣ
Δ. ΣΚΑΡΛΟΣ
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ
Γ. ΠΑΝΑΓΟΣ
Δ. ΣΚΑΡΛΟΣ
Γ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
Σ. ΤΣΟΥΣΗΣ
1987 - 1989 1989 - 1991
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Κ.Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΤΣΟΥΣΗΣ
Ν. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Κ. ΤΕΝΤΑΣ
Α. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ
Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Σ. ΤΣΟΥΣΗΣ
Κ. ΓΕΝΝΑΤΑΣ
Γ. ΠΑΝΑΓΟΣ
Κ.Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
aigida
Πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
 
Οι αιγίδες χορηγούνται με βάση τον επισυναπτόμενο Κανονισμό Χορήγησης Αιγίδων της ΕΟΠΕ, ο οποίος επικαιροποιείται και εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας:
 

H Εταιρεία Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) αποτελεί μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο που έχει ως βασικό στόχο την προώθηση του γνωστικού αντικειμένου της Κλινικής Ογκολογίας στην Ελλάδα.

Μέσα προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι:

  • Η οργάνωση διδασκαλίας και ενημέρωσης στα κακοήθη νεοπλάσματα.
  • Η οργάνωση κάθε φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων ελληνικών και διεθνών, με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της Εταιρείας.
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων για πρόληψη του καρκίνου σε ομάδες πληθυσμού.
  • Η οργάνωση και τον συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας των νεοπλασματικών νόσων.
  • Η οργάνωση και τον συντονισμό κλινικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασιών.
  • Η σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου.
  • Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών δομών για την αντιμετώπιση των καρκινοπαθών.

Αναγνώριση Ειδικότητας Παθολ.- Ογκολογίας