Τα προγραμματισμένα Σεμινάρια του 6ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας  είναι τα εξής:
1ο Σεμινάριο [9-10 Φεβρουαρίου 2018] 
2ο Σεμινάριο [18-19 Μαΐου 2018]
3ο Σεμινάριο [21-22 Σεπτεμβρίου 2018]
4ο Σεμινάριο [23-24 Νοεμβρίου 2018]
5ο Σεμινάριο [8-9 Φεβρουαρίου 2019]
6ο Σεμινάριο [17-18 Μαΐου 2019]
7ο Σεμινάριο [20-21 Σεπτεμβρίου 2019]
8ο Σεμινάριο [22-23 Νοεμβρίου 2019]