Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην ενότητα αυτή σε επισκέπτες που δεν είναι μέλη της ΕΟΠΕ ή της ΟΝΕΟ. Παρακαλώ προχωρήστε στην είσοδο μελών ή διαβάστε πώς μπορείτε να γίνετε μέλη της ΕΟΠΕ ή της ΟΝΕΟ

Εισαγωγικό κείμενο για την ενότητα

 

Η εγγραφή ως μέλος της ΕΟΠΕ (άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας) μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά για Τακτικό Μέλος:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλος ειδικότητας Παθολόγου - Ογκολόγου
3. Δύο συστατικές επιστολές Τακτικών Μελών της ΕΟΠΕ

Προκειμένου να γίνετε επίσημα μέλος της ΕΟΠΕ θα πρέπει η αίτησή σας να εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΠΕ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, γίνεστε και χρήστης - μέλος στο website της ΕΟΠΕ.

Γιατί να γίνω Μέλος της ΟΝΕΟ;

  • Για να λαμβάνω μέρος σε επιστημονικές εκδηλώσεις – ημερίδες, κλινικά φροντιστήρια και σεμινάρια της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ)
  • Για να διεκδικώ χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων, Υποτροφίες για μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό και κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και επιστημονικές εκδηλώσεις
  • Για να ενημερώνομαι για τα νέα της Ειδικότητας
  • Για να ακούγεται η φωνή μου σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική μου αποκατάσταση
  • Για να χτίσω γέφυρες επικοινωνίας με Έλληνες και ξένους συναδέλφους

Πώς μπορώ να εγγραφώ στην ΟΝΕΟ;

  • Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού στο οποίο να αναφέρεται ότι ασκείται ως ειδικευόμενος στην Παθολογική-Ογκολογία ή αντίγραφο απόφασης διορισμού για άσκηση στην Παθολογία, από την οποία θα προκύπτει ότι θα συνεχίσει την ειδίκευση στην Παθολογική Ογκολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για γνωστοποίηση στην ΕΟΠΕ τυχόν αλλαγή ειδικότητας.

Μετά την υποβολή της φόρμας απαιτείται η έγκριση από την Επιτροπή. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου, λαμβάνεις αυτόματα την ιδιότητα του χρήστη - μέλους στον ιστότοπο (website) της ΕΟΠΕ.