ΕΚΤΑΚΤΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2023
ΑΘΗΝΑ 13/11/2023


Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εργαστηριακής/ βασικής έρευνας στην Ογκολογία, αποφάσισε σε συνεδρίασή του, στις 02/11/2023, την έκτακτη (συμπληρωματική) οικονομική ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Το ποσό και ο τελικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που θα ενισχυθούν, εξαρτώνται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΟΠΕ για τα ερευνητικά προγράμματα εν γένει.
Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε μέλη της Ε.Ο.Π.Ε. ή μέλη της Ο.Ν.Ε.Ο. και ο φάκελος κάθε υποψηφίου θα πρέπει να είναι πλήρης δικαιολογητικών (μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής του).


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΟΠΕ (στο www.hesmo.gr) μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2023 και 13:00. Σημειώνεται πως δε θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και ο ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, παρέχονται από τον ιστότοπο της ΕΟΠΕ: www.hesmo.gr.


Για το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ                                               Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

 

Έκτακτη (Συμπληρωματική) Προκήρυξη Ερευνητικών Προγραμμάτων 2023

Εσωτερικός Κανονισμός Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2023
ΑΘΗΝΑ, 24/02/2023

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εξειδίκευσης στην Ογκολογία, αποφάσισε στη συνεδρίασή του, την οικονομική ενίσχυση Υποτροφιών Εξωτερικού στην Κλινική ή Εργαστηριακή Ογκολογία για νέους ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στην Παθολογική Ογκολογία. Πρόθεσή μας είναι να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα Κλινικής ή Εργαστηριακής Ογκολογίας, αλλά και σε θέματα που άπτονται ευρύτερα στο περιβάλλον της Ογκολογίας καθώς και Υποτροφίας ειδικού περιεχομένου με ορισμένο γνωστικό αντικείμενο όπως:

• Ετήσιες Υποτροφίες των 20.000€ έκαστη.
• Υποτροφία «Δημοσθένης Σκάρλος», με αντικείμενο το μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, ύψους 20.000€.
• Υποτροφία «Ευάγγελος Μπριασούλης», με αντικείμενο τη μετρονομική χημειοθεραπεία, τους επιγενετικούς και microRNA βιοδείκτες και τις κλινικές δοκιμές σε αιματολογικά νοσήματα, ύψους 20.000€.
• Υποτροφία «Rising Star», εκπαίδευση στη νέα μέθοδο Αλληλούχισης DNA Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing - NGS), ύψους 25.000€.
• Υποτροφία «Senior Oncology» με σκοπό τη μετεκπαίδευση ή τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση σε θέματα κλινικά/ διοίκησης, ύψους 30.000€
• Υποτροφία “e-Learning”, για την παρακολούθηση (δια ζώσης ή διαδικτυακά) μετεκπαιδευτικών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

Το ποσό κάθε υποτροφίας και ο τελικός αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των αιτούμενων υποτροφιών ( από 3-12 μήνες εκάστη) σε σχέση με το διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΟΠΕ για τις Υποτροφίες Εξωτερικού εν γένει.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΟΠΕ (στο www.hesmo.gr) 12 Απριλίου 2023. Σημειώνεται πως δε θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων και ο φάκελος κάθε υποψηφίου θα πρέπει να είναι πλήρης δικαιολογητικών (μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής του). Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και ο ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών Εξωτερικού, παρέχονται από τον ιστότοπο της ΕΟΠΕ: www.hesmo.gr.

 

 


Για το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ                               Α. ΜΠΟΥΤΗΣ

 

Προκήρυξη Υποτροφιών Εξωτερικού 2023

Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών Εξωτερικού