Μεταξύ των στόχων της ΕΟΠΕ είναι η σύνταξη και δημοσιοποίηση κατευθυντήριων οδηγιών για τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τα βέλτιστα πρότυπα της φροντίδας του καρκίνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο οδηγός αυτός αφορά στα λεγόμενα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα της ΕΟΠΕ και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ειδική Επιτροπή με μέλη εντεταλμένα για κάθε τύπο καρκίνου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής πρακτικής των Παθολόγων Ογκολόγων, ενώ έχει εγκριθεί και έχει αναγνωριστεί από τους θεσμικούς φορείς και από άλλες δομές Υγείας στη χώρα μας.


Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η 9η Έκδοση του πονήματος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας με τίτλο: «Θεραπευτικά Πρωτόκολλα ΕΟΠΕ - 9η Έκδοση», η οποία αποτελεί την επικαιροποίηση του αντίστοιχου έργου που υποβλήθηκε και υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από το ΚΕ.Σ.Υ. το 2011 (απόφ. 2, 229ης Ολομ./28-03-2011). Το πόνημα αυτό θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της Ογκολογίας.

Σας ενημερώνουμε ότι, η 9η αυτή Έκδοση, εκτός των Μελών της ΕΟΠΕ, υποβάλλεται και στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και σε συνεργαζόμενους φορείς. Παράλληλα, προετοιμάζεται ειδική εφαρμογή για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.

ezgif.com gif maker1Ένας από τους καταστατικούς στόχους της ΕΟΠΕ, η προώθηση της επιστημονικής γνώσης, η εμπλοκή των επιστημόνων της Υγείας και η συνεργασία μεταξύ τους για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, υλοποιήθηκε με τη δημιουργία του επιστημονικού περιοδικού της, Βήμα Κλινικής Ογκολογίας, το 1998. Μετά τη μετονομασία του περιοδικού σε Forum of Clinical Oncology και την αλλαγή της γλώσσας στην Αγγλική το 2010, το περιοδικό το 2014 εντάχθηκε στη βάση του εκδοτικού οίκου DeGruyter, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση και την έκδοση του περιοδικού διαδικτυακά.

Πλέον, στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών επιστημονικών περιοδικών, το περιοδικό είναι μόνο ηλεκτρονικό και εκδίδεται σε έντυπη μορφή μόνο για ορισμένα τεύχη και κατά περίπτωση.

Την αρχισυνταξία του αναδιαμορφωμένου περιοδικού έχουν αναλάβει ο κ. Μιχαήλ Λιόντος και ο κ. Νικόλαος Τσουκαλάς, ενώ στη Συντακτική Επιτροπή έχουν συμπεριληφθεί ονόματα επιστημόνων διεθνούς αναγνωρισιμότητας και κύρους.

Το πλάνο έκδοσης διατηρείται στους 3 μήνες και οι διαδικασίες είναι πλέον αυτοματοποιημένες με τη χρήση τηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής και διακίνησης των άρθρων. Ο υπεύθυνος εκδοτικός οίκος DeGruyter εξασφαλίζει και τις υπηρεσίες του γλωσσολογικού ελέγχου, επεξεργασίας του κειμένου και του ελέγχου για λογοκλοπή, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές των διεθνών επιστημονικών περιοδικών.