Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εργαστηριακής/ βασικής έρευνας στην Ογκολογία, αποφάσισε στη συνεδρίασή του, στις 08/07/2017, την οικονομική ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Για την έγκριση του προγράμματος απαιτείται ενεργός συμμετοχή Παθολόγου-Ογκολόγου. Το ποσό και ο τελικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που θα ενισχυθούν, θα εξαρτηθούν από το διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΟΠΕ για τα ερευνητικά προγράμματα εν γένει.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατείνεται έως τις: 10 Οκτωβρίου 2017.

 

Παρακαλώ βρείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα: