Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ΕΟΠΕ έχει συγκεντρώσει τις παρακάτω πηγές πληροφόρησης για να υποστηρίξει τα μέλη της, τους αθενείς και την ογκολογική κοινότητα εν γένει, καθώς και για να εξασφαλίσει τη συνέχεια της φροντίδας του καρκίνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Disclaimer

Τονίζεται ότι, η ΕΟΠΕ παρουσιάζει τη λίστα με το συγκεκριμένο υλικό που δημοσιεύεται για την πανδημία του Covid-19, αλλά κανένα περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτούς τους συνδέσμους δεν είναι ιδιοκτησία της ΕΟΠΕ ούτε έχει εγκριθεί από την ΕΟΠΕ. Λόγω της ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης, η ΕΟΠΕ θα ανανεώνει συχνά τη λίστα αυτή.

 

Οργανισμοί πληροφόρησης

 

Ενημερώσεις ΠΙΣ (Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου)

 

Νομοθεσία

 

Δημοσιεύσεις-Εγχειρίδια

 

Επιστημονικά περιοδικά

 

Πηγές στο διαδίκτυο και τα social media