Χθες Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 ο FDA δημοσίευσε κείμενο κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη διεξαγωγή των κλινικών μελετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, παρουσιάζοντας αναλυτικές συστάσεις και οδηγίες για τη φαρμακοβιομηχανία, τους ερευνητές και τα επιστημονικά συμβούλια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή τους κατά τη διάρκεια της πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ενημερωθείτε από το προαναφερθέν αρχείο.