Από: 22-01-2011 Μέχρι: 22-01-2011
Χώρος Διεξαγωγής:
Athenaeum Intercontinental Hotel
Διεύθυνση:
Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα - 117 45 Ελλάδα