Η Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) αποτελεί το βήμα των νέων ειδικευμένων Παθολόγων Ογκολόγων και των ειδικευόμενων στην Παθολογική Ογκολογία. Η ΟΝΕΟ φιλοδοξεί να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της νέας και της προηγούμενης γενιάς Παθολόγων Ογκολόγων.

Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων - ΟΝΕΟ

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΟΝΕΟ (Μπορείτε να τον βρείτε εδώ), δικαίωμα εγγραφής έχουν οι ιατροί (έως 42 ετών) που έχουν ειδικευθεί ή ειδικεύονται ως Παθολόγοι Ογκολόγοι ή διανύουν το πρώτο τμήμα της Ειδικότητας (Παθολογία) με σκοπό να ειδικευθούν στην Παθολογική Ογκολογία.

Το Σεπτέμβριο του 2015, η ΟΝΕΟ αριθμούσε περίπου 200 μέλη στην Ελάδα και το εξωτερικό.

Το Ιστορικό

2001: Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ογκολογίας (ESMO), υπό την προεδρία του κ. Πάρη Κοσμίδη, ιδρύει την Ομάδα Νέων Ογκολόγων της ESMO.

2003: Πρώτη συνάντηση της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) με 30 ιδρυτικά μέλη. Εκλογή της κ. Έλενας Λινάρδου ως Εθνικής Αντιπροσώπου (2003-2007)

2007: Εκλογή του κ. Μιχάλη Καραμούζη ως Εθνικού Αντιπροσώπου (2007-2010)

2010: Υπεύθυνος της ΟΝΕΟ ορίζεται ο κ. Γιάννης Μούντζιος, καθώς ο κ. Καραμούζης αναλαμβάνει Πρόεδρος της Ομάδας Νέων Ογκολόγων της ΕSΜΟ.

2011: Δημιουργία του καταστατικού της ΟΝΕΟ. Ορίζεται η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής της ΟΝΕΟ που θα αποτελείται από 5 μελή μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών της. Η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή της ΟΝΕΟ απαρτίζονταν από τα εξής μέλη (2011-2013):

 • Μούντζιος Ιωάννης
 • Λύπας Γεώργιος
 • Πάλλης Αθανάσιος
 • Καμποσιώρας Κων/νος
 • Mπούτης Αναστάσιος

2013: Νέα Συντονιστική Επιτροπή της ΟΝΕΟ (2013-2015):

 • Κρικέλης Δημήτριος
 • Τσουκαλάς Νικόλαος
 • Βούλγαρης Ευάγγελος
 • Νικολάου Μιχαήλ
 • Λαζαρίδης Γεώργιος

2014: Νέα Συντονιστική Επιτροπή της ΟΝΕΟ (2014-2015) μετά την παραίτηση του κυρίου Δ. Κρικέλη:

 • Τσουκαλάς Νικόλαος
 • Βούλγαρης Ευάγγελος
 • Νικολάου Μιχαήλ
 • Λαζαρίδης Γεώργιος

2015: Νέα Συντονιστική Επιτροπή της ΟΝΕΟ (2015-2017):

 • Τσουκαλάς Νικόλαος
 • Νικολάου Μιχαήλ
 • Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος
 • Βούλγαρης Ευάγγελος
 • Λιόντος Μιχαήλ

2017: Νέα Συντονιστική Επιτροπή της ΟΝΕΟ

 • Νικολάου Μιχαήλ
 • Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος
 • Βούλγαρης Ευάγγελος
 • Λιόντος Μιχαήλ
 • Ζαϊρη Ελένη

 

2017: Νέα Συντονιστική Επιτροπή της ΟΝΕΟ (2017-2019)

 

 • Νικολάου Μιχαήλ
 • Ανδρεάδου Άννα
 • Ζαϊρη Ελένη
 • Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος
 • Κόκκαλη Στεφανία

 

 

Οι Σκοποί

 • Η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδικευμένης κατάρτισης στους νέους Παθολόγους Ογκολόγους
 • Η ενημέρωση για χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Υποτροφίες μετεκπαίδευσης στο Εξωτερικό
 • Η υποστήριξη της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων Παθολόγων Ογκολόγων
 • Η ανάπτυξη δικτύου γνωριμιών και επικοινωνίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τόσο μεταξύ των Παθολόγων Ογκολόγων όσο και σχετικών με την Ογκολογία ειδικοτήτων
 • Η συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομάδα Νέων Ογκολόγων
 • H βελτίωση του επιπέδου έρευνας και άσκησης της Ογκολογίας στην Ελλάδα

Η Επιτροπή

nikolaou

andreadou

efthymiadis

Μιχάλης Νικολάου 

Συντονιστής

Άννα Ανδρεάδου

Υπεύθυνη Επιστημονικών Θεμάτων

 

Κώστας Ευθυμιάδης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

 


kokkali 

Ελένη Ζαϊρη

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης

Στεφανία Κόκκαλη

Υπεύθυνη Επαγ.Θεμάτων Έρευνας

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ΟΝΕΟ είναι συνεχής, σκοπεύοντας στην ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα της Ομάδας και της Ειδικότητας, τη διεξαγωγή Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, καθώς και λοιπά Επιστημονικά και Επαγγελματικά θέματα.

Η ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών, με σελίδες ανοιχτές στο ευρύ κοινό αλλά και περιοχή αποκλειστικής πρόσβασης για τα μέλη.

Η ΟΝΕΟ έχει παρουσία και στο facebook, τόσο με κλειστή ομάδα (group) για τα μέλη όσο και με ανοιχτή ταυτότητα (profile), ενισχύοντας έτσι την προσωπική επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ των μελών.

Group Μελών ΟΝΕΟ