Το ΔΣ της ΕΟΠΕ το 2018 αποφάσισε το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy. Η θεματολογία είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας.

Συμβολικά και τιμώντας τη μήτρα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ΕΟΠΕ, την ΕΑΚΟ, το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11 στην Πλάκα) και για τον 1ο Κύκλο είχε Διευθυντές Σπουδών τον κ. Χ. Ανδρεάδη και τον κ. Α. Αρδαβάνη.

Το εντατικό πρόγραμμα του ΕΟΠΕ Web Academy δομείται σε θεματικές ενότητες και έχει σχεδιασθεί για όλα τα Μέλη μας, ενώ αφορά και σε ειδικούς συναφών ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο χώρο. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει 1 Ημερίδα και πλαισιώνεται από 2 συμπληρωματικά webinar (μέσω της προστατευμένης περιοχής του website της ΕΟΠΕ).

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2019:

Σύνδρομο Ψυχικής Εξουθένωσης-                   Επικοινωνιακές Δεξιότητες

pdf Ημερίδα - 20 Μαρτίου 2019  (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 21 Μαρτίου 2019  

Webinar 2 - 28 Μαρτίου 2019

 

Κλινική Επιδημιολογία

pdf Ημερίδα - 12 Ιουνίου 2019 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 13 Ιουνίου 2019

Webinar 2 - 20 Ιουνίου 2019

Οικονομικά υγείας και καρκίνος ΙΙ

pdf Ημερίδα – 19 Δεκεμβρίου 2019 (Ιωνικό Κέντρο)-

Webinar 1 - 10 Οκτωβρίου 2019-

Webinar 2 - 17 Οκτωβρίου 2019-

 

 

Ανοσολογία-Ανοσοογκολογία (κατανόηση μηχανισμού)

pdf Ημερίδα – 28 Νοεμβρίου 2019 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 28 Νοεμβρίου 2019

Webinar 2 - 5 Δεκεμβρίου 2019

Είσοδος στο ΕΟΠΕ Web Academy 2019

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2018:

Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

pdf Ημερίδα - 3 Οκτωβρίου 2018 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 4 Οκτωβρίου 2018

Webinar 2 - 11 Οκτωβρίου 2018

Πολιτικές υγείας και καρκίνος

pdf Ημερίδα - 8 Νοεμβρίου 2018 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 9 Νοεμβρίου 2018

Webinar 2 - 15 Νοεμβρίου 2018

Οικονομικά υγείας και καρκίνος

pdf Ημερίδα - 12 Δεκεμβρίου 2018 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 13 Δεκεμβρίου 2018

Webinar 2 - 20 Δεκεμβρίου 2018

 

Είσοδος στο ΕΟΠΕ Web Academy 2018