Το ΔΣ της ΕΟΠΕ το 2018 αποφάσισε το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy. Η θεματολογία είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας.

Το εντατικό πρόγραμμα του ΕΟΠΕ Web Academy δομείται σε θεματικές ενότητες και έχει σχεδιασθεί για όλα τα Μέλη μας, ενώ αφορά και σε ειδικούς συναφών ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο χώρο. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει 1 Ημερίδα και πλαισιώνεται από 2 συμπληρωματικά webinar (μέσω της προστατευμένης περιοχής του website της ΕΟΠΕ).

Συμβολικά και τιμώντας τη μήτρα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ΕΟΠΕ, την ΕΑΚΟ, το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11 στην Πλάκα) και για τον 1ο Κύκλο είχε Διευθυντές Σπουδών τον κ. Χ. Ανδρεάδη και τον κ. Α. Αρδαβάνη.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Κύκλου [2018-2019] του ΕΟΠΕ Web Academy το ΔΣ της Εταιρείας προχωρά στη διοργάνωση του 2ου Κύκλου [2020-2021] του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με Διευθυντές Σπουδών την κα Ζένια Σαριδάκη και τον κ. Βασίλειο Μπαρμπούνη.

 

Παρακάτω αναφέρονται όλες οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ανά έτος.

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2021:

Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων

pdf Ημερίδα - 17 Ιουνίου 2021 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 17 Ιουνίου 2021

Webinar 2 - 24 Ιουνίου 2021

 

ΜΜΕ και Ογκολογία

pdf Ημερίδα - 7 Οκτωβρίου 2021 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 7 Οκτωβρίου 2021

Webinar 2 - 14 Οκτωβρίου 2021

Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας στον Καρκίνο

pdf Ημερίδα - 25 Νοεμβρίου 2021 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 25 Νοεμβρίου 2021

Webinar 2 - 2 Δεκεμβρίου 2021

Αφηγηματική Ιατρική

pdf Ημερίδα - ΤΒΑ 2021 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - ΤΒΑ 2021

Webinar 2 - ΤΒΑ 2021

Είσοδος στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2021]

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2020:

Βιοηθική και Ογκολογία

pdf Ημερίδα - 18 Ιουνίου 2020 (Διαδικτυακή Ημερίδα)

Webinar 1 - 18 Ιουνίου 2020

Webinar 2 - 25 Ιουνίου 2020

 

Πολιτική και Οικονομία στην Υγεία: το παράδειγμα του Καρκίνου

pdf Ημερίδα - 8 Οκτωβρίου 2020 (Διαδικτυακή Ημερίδα)

Webinar 1 - 8 Οκτωβρίου 2020

Webinar 2 - 15 Οκτωβρίου 2020

Οργάνωση Ιατρείου και Κλινικής

pdf Ημερίδα - 26 Νοεμβρίου 2020 

Webinar 1 - 26 Νοεμβρίου 2020

Webinar 2 - 3 Δεκεμβρίου 2020

 

Ψηφιακή Ογκολογία

pdf Ημερίδα - 18 Μαρτίου 2021 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 18 Μαρτίου 2021

Webinar 2 - 25 Μαρτίου 2021

 

Είσοδος στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2020]

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2019:

Σύνδρομο Ψυχικής Εξουθένωσης-                   Επικοινωνιακές Δεξιότητες

pdf Ημερίδα - 20 Μαρτίου 2019  (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 21 Μαρτίου 2019  

Webinar 2 - 28 Μαρτίου 2019

 

Κλινική Επιδημιολογία

pdf Ημερίδα - 12 Ιουνίου 2019 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 13 Ιουνίου 2019

Webinar 2 - 20 Ιουνίου 2019

Οικονομικά υγείας και καρκίνος ΙΙ

pdf Ημερίδα – 19 Δεκεμβρίου 2019 (Ιωνικό Κέντρο)-

Webinar 1 - 10 Οκτωβρίου 2019-

Webinar 2 - 17 Οκτωβρίου 2019-

 

 

Ανοσολογία-Ανοσοογκολογία (κατανόηση μηχανισμού)

pdf Ημερίδα – 28 Νοεμβρίου 2019 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 28 Νοεμβρίου 2019

Webinar 2 - 5 Δεκεμβρίου 2019

Είσοδος στον 1ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2019]

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2018:

Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

pdf Ημερίδα - 3 Οκτωβρίου 2018 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 4 Οκτωβρίου 2018

Webinar 2 - 11 Οκτωβρίου 2018

Πολιτικές υγείας και καρκίνος

pdf Ημερίδα - 8 Νοεμβρίου 2018 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 9 Νοεμβρίου 2018

Webinar 2 - 15 Νοεμβρίου 2018

Οικονομικά υγείας και καρκίνος

pdf Ημερίδα - 12 Δεκεμβρίου 2018 (Ιωνικό Κέντρο)

Webinar 1 - 13 Δεκεμβρίου 2018

Webinar 2 - 20 Δεκεμβρίου 2018

 

Είσοδος στον 1ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2018]