Η πλατφόρμα διαλόγου για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης All.Can Greece, της οποίας η ΕΛΛΟΚ ασκεί τη γραμματειακή υποστήριξη, ξεκίνησε από την 1η Δεκεμβρίου την υλοποίηση μεγάλης διαδικτυακής Έρευνας για την Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρκίνο στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό ζητάμε τη βοήθεια και τη συνεργασία σας στην προώθησή της σε ασθενείς με καρκίνο αλλά και σε όσους είχαν εμπειρία καρκίνου στο παρελθόν.
Η έρευνα για την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο υλοποιείται από ερευνητές του Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής τον καθηγητή κο Ιωάννη Υφαντόπουλο για λογαριασμό της All.Can Greece. Απευθύνεται σε ασθενείς με καρκίνο που νοσούν αυτή την περίοδο ή που είχαν νοσήσει στο παρελθόν, συμπληρώνεται διαδικτυακά σε περίπου 10' και είναι ανώνυμη. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και αποτίμηση της συνολικής κατάστασης της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας.

Πρόθεσή μας είναι μέσω της έρευνας να καταγραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτηματολόγια από ασθενείς, αφού όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα, τόσο ασφαλέστερα, εγκυρότερα και στοχευμένα θα είναι τα εξαχθέντα συμπεράσματα.

Η συμβολή και βοήθειά σας στην προώθηση της έρευνας, μέσα από τις δυνατότητες του φορέα σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας.
 
Η έρευνα είναι επιθυμητό να ολοκληρωθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου γι' αυτό σας παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Δείτε παρακαλώ το link για τη συμμετοχή στην έρευνα εδώ: https://bit.ly/3XZLE4K