Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ) λάβετε υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την λειτουργία των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στην εποχή της πανδημίας του COVID-19