Θέση Επικουρικου Επιμελητή Παθολογικής Ογκολογίας ή Παθολογίας
02/04/2018
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέση Επικουρικού Επιμελητή για 3 χρόνια