Θέση για Νοσηλεύτρια Ογκολογίας
11/06/2019
Ακαδημαϊκή Ογκολογική Μονάδα.
Ζητείται έμπειρη Νοσηλεύτρια για ακαδημαϊκή Ογκολογική Μονάδα.
Πληροφορίες στον κ. Χρίστο Παπαδημητρίου, 69774441501