Ιατρικός Λειτουργός (Επιμελητής) Ογκολογίας
20/06/2019
05/07/2019
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου
Η θέση αφορά στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.