Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, εκδόθηκε η από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020), άρθρο 33 παρ. 2 η οποία προβλέπει τη δυνατότητα των Γενικών Συνελεύσεων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ωστόσο, λόγω της αβεβαιότητας της υφιστάμενης κατάστασης αποφασίστηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ανεξαρτήτως της παράτασης ή όχι της προαναφερθείσας απόφασης. Θεωρώντας ότι έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας για την απόφαση αυτή ελπίζουμε να συμμετάσχετε με το ίδιο ενδιαφέρον και στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση της ΕΟΠΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο και βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί μη απαρτίας των μελών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, ώρες 15:00-16:00, κατά τη διάρκεια του 5ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας, μέσω Τηλεδιάσκεψης. Διαχειριστές της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο κ. Νικόλαος Ανδρουλάκης και ο κ. Αναστάσιος Κυριαζόγλου, οι οποίοι θα έχουν την πλήρη εικόνα και έλεγχο για το ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας.

Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτονται η Πρόσκληση με τα θέματα για τη Γενική Συνέλευση.