Ενημερωτική ολιστική καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του ήπατος και τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί σταδιακά να επιφέρουν τη νόσο από τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ), υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Roche. Περισσότερες πληροφορίες στοn ακόλουθο σύνδεσμο: https://helpa-prometheus.gr/douleveigiasena/.