Συνεχίζοντας την υλοποίηση του 7ου Κύκλου Σπουδών του βασικού εκπαιδευτικού θεσμού της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας της ΕΟΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη έως και τις 19 Ιουνίου 2022 το 6ο κατά σειρά εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Σε αυτό το σεμινάριο της Ε.ΑΚ.Ο. οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το θέμα του Γυναικολογικού Καρκίνου στο γνώριμο χώρο του ξενοδοχείου Radisson Blu Park στην Αθήνα.

Δείτε εδώ το σχετικό πρόγραμμα