Το φετινό πρόγραμμα έχει σαν στόχο την υποστήριξη στην καινοτόμο προ-κλινική και κλινική  έρευνα στο πεδίο της Ογκολογίας Συμπαγών Όγκων Μαστού, Ουροδόχου Κύστης και Πνεύμονα.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και επιλεγούν από ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή Ειδικών με διεθνή αναγνώριση στη βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα της Ογκολογίας Συμπαγών Όγκων.

Εφόσον μία υποψηφιότητα κριθεί ως επιτυχημένη και επιλεγεί, το ποσό της οικονομικής υποστήριξης (award) μπορεί να είναι μέχρι 180.000 δολάρια Αμερικής (USD), για διάστημα 2 ετών, τα οποία κατατίθενται σε 2 δόσεις, μέχρι 90.000 USD /έτος. Η χρηματοδότηση του δεύτερου έτους εξαρτάται από την υποβολή & έγκριση ετήσιας αναφοράς προόδου.

Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας /συμμετοχής:

  • Πτυχίο ιατρικής (MD) ή διδακτορικός τίτλος (PhD), ή ισοδύναμο πτυχίο. Το πτυχίο ιατρικής και ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί εντός των τελευταίων 10 και 5 ετών, αντίστοιχα
  • Επιστήμονες με σχετικά πρόσφατη έναρξη σταδιοδρομίας (early to mid- career scientists), ισχυρή προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, να κατέχουν θέση σε ίδρυμα με αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και η θητεία στη θέση αυτή, να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη περίοδο του προγράμματος
  • Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο της Ογκολογίας Συμπαγών Όγκων
  • Υποστήριξη /Καθοδήγηση από Σύμβουλο /Μέντορα με εκτενή εμπειρία στο ίδιο πεδίο (Ογκολογία Συμπαγών Όγκων)
  • Δυνατότητα αφιέρωσης τουλάχιστον 30% του επαγγελματικού χρόνου για τη διεξαγωγή έρευνας, για τα επόμενα 2 χρόνια
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης της ερευνητικής πρότασης εντός των 2 ετών του προγράμματος

Ημερομηνίες

  • Προθεσμία υποβολής: 15 Μαρτίου 2024 (11:59 PM CET)

Υποβολή

Η υποβολή γίνεται στο σχετικό portal του προγράμματος https://researchscholars.gilead.com/en/intl_solid_tumors_portal

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο portal του προγράμματος (https://researchscholars.gilead.com/en/intl_solid_tumors_portal ) καθώς και στα ακόλουθα αρχεία: