ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2023
ΑΘΗΝΑ, 13/02/2023


Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εργαστηριακής/ βασικής έρευνας στην Ογκολογία, αποφάσισε σε συνεδρίασή του την οικονομική ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Το ποσό και ο τελικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που θα ενισχυθούν, εξαρτώνται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΟΠΕ για τα ερευνητικά προγράμματα εν γένει.
Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε μέλη της Ε.Ο.Π.Ε. ή μέλη της Ο.Ν.Ε.Ο. και ο φάκελος κάθε υποψηφίου θα πρέπει να είναι πλήρης δικαιολογητικών (μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής του).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΟΠΕ (στο www.hesmo.gr) μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023. Σημειώνεται πως δε θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και ο ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών Εξωτερικού, παρέχονται από τον ιστότοπο της ΕΟΠΕ: www.hesmo.gr.


Για το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ                                               Α. ΜΠΟΥΤΗΣ

 

Προκήρυξη Ερευνητικών Προγραμμάτων 2023

Εσωτερικός Κανονισμός Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων