Το 4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας ενσωματώνει το 24ο Συνέδριο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και ως εκ τούτου συμβολίζειτην κοινή πορεία των δύο βασικών ογκολογικών ειδικοτήτων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών με νεοπλασματική νόσο. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική ογκολογική κοινότητα δέχεται την αναπόφευκτη πίεση αφενός από τον κοινωνικό ιστό για ταχεία ενσωμάτωση καινοτόμου γνώσης και τεχνολογίας προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου από τις ρυθμιστικές αρχές για περιστολή των δαπανών. Η δίοδος από τη στενωπό αυτή αποτελεί την πρόκληση των καιρών για το πέρασμα στη νέα εποχή της ογκολογίας, με τον ασθενή και τον ογκολόγο ισχυρότερους στο κλυδωνιζόμενο σύστημα υγείας. Φιλοδοξούμε η διοργάνωση του 4ου ΕΣΟ στη Θεσσαλονίκη να αποτελέσει αντάμωμα δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων σε ένα παραδοσιακά φιλόξενο περιβάλλον.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website του Συνεδρίου:  http://www.eso2018.gr/

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Ιωάννης Μπουκοβίνας

Γεώργιος Πισσάκας

Οι Πρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής

Νικόλαος Ανδρουλάκης

Αναστάσιος Μπούτης

Δημήτριος Καρδαμάκης

Μάρθα Χαραλαμπίδου